Cộng đồng

245 bài viết

Hệ thống OJS 3.x

245 bài viết

Hiệu suất

245 Posts

Tài liệu lưu trữ

245 tài liệu

Cộng đồng

245 chủ đề

Giáo dục trung học

Giải pháp đánh giá và liêm chính trong học thuật cho trường học

Giáo dục đại học

Giải pháp đánh giá và liêm chính trong học thuật cho các trường đại học

Nghiên cứu & Xuất bản

Tự tin xuất bản và bảo vệ danh tiếng của bạn

Xem thêm

Trình kiểm tra đạo văn hoạt động như thế nào

Cơ sở dữ liệu toàn diện

So sánh bài tập của sinh viên với cơ sở dữ liệu hàng đầu trong ngành của chúng tôi gồm 47 tỷ trang Internet hiện tại và được lưu trữ, 1,9 tỷ bài viết của sinh viên và hơn 190 triệu bài báo, từ 97% ấn phẩm hàng đầu

Báo cáo đạo văn

Xem điểm tương đồng của bài tập, nhận kết quả được mã hóa bằng màu sắc và so sánh song song với các nguồn. Loại trừ mọi kết quả trùng khớp không cần thiết.

Cờ đánh dấu

Xem khi nào một học sinh đã thay thế hoặc ẩn các ký tự hay sửa đổi văn bản trong bài tập của họ để cố gắng tránh việc kiểm tra đạo văn.

Tích hợp liền mạch

Trình kiểm tra đạo văn tích hợp với tất cả các hệ thống quản lý học tập, công cụ cộng tác và dịch vụ đăng nhập một lần hàng đầu.

Bảo vệ tổ chức của bạn khỏi các xu hướng hành vi sai trái mới và đang nổi lên, bao gồm cả việc quay vòng văn bản và gian lận hợp đồng”

Penny Tool,
Director of Sales and Success

Bảo vệ tổ chức của bạn khỏi các xu hướng hành vi sai trái mới và đang nổi lên, bao gồm cả việc quay vòng văn bản và gian lận hợp đồng”

Penny Tool,
Director of Sales and Success

Chúng tôi mong được nói chuyện với bạn về cách Công cụ kiểm tra đạo văn có thể giúp nâng cao tính liêm chính tại tổ chức của bạn.